Penafian

Maklumat yang diberikan oleh pemaju Koleksi Impian di https://koleksiimpian.com hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. Semua maklumat yang disediakan benar, namun sebarang jaminan, tersurat atau tersirat, mengenai ketepatan, kecukupan, kesahihan, kebolehpercayaan atau kelengkapan sebarang maklumat di Laman [atau aplikasi mudah alih kami].

 

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atas apa-apa kehilangan atau kerosakan apa pun yang berlaku akibat penggunaan laman web ini atau bergantung pada maklumat yang diberikan di laman web ini. Penggunaan serta sebarang maklumat yang didapati daripada laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.

 

Laman web ini mungkin mengandungi atau membawa anda ke pautan ke laman web lain atau kandungan yang dimiliki atau berasal daripada pihak ketiga atau pautan ke laman web atau iklan lain. Pautan luaran seperti itu tidak disiasat, dipantau, atau diperiksa untuk ketepatan, kecukupan, kesahihan, kebolehpercayaan, atau kelengkapan oleh kami.

 

Kami tidak menjamin, menyokong atau memikul tanggungjawab untuk ketepatan atau kebolehpercayaan maklumat yang ditawarkan oleh laman web pihak ketiga yang dihubungkan melalui laman web atau ciri apa pun yang dipautkan dalam iklan lain. Kami tidak akan menjadi pihak atau dengan cara apa pun yang bertanggung jawab untuk memantau transaksi antara anda dan penyedia produk atau perkhidmatan pihak ketiga.